Me lanserer ny nettstad

/

Den gamle nettsida har gjort nytten lenge, men me ser ein aukande trend i at brukarane ynskjer å nå oss på digitale flater. I tillegg har me eit ynskje om meir kommunikasjon med kundane våre. Den nye nettsida gjer det enklare å finne butikken vår, samt la dykk koma i kontakt med oss.